Kristin Thuve Dahm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Thuve Dahm

Kjetil G. Brurberg, Kristin Thuve Dahm, Ingvild Kirkehei
14.01.2019
Torticollis is the collective term for asymmetries of the head and neck region. The prevalence of congenital muscular torticollis, which is often accompanied by asymmetric head shape, is estimated at...
Kjetil G. Brurberg, Kristin Thuve Dahm, Ingvild Kirkehei
19.12.2018
Torticollis er en fellesbetegnelse på asymmetrier i hode- og nakkeregionen. Forekomsten av medfødt muskulær torticollis, som ofte ledsages av asymmetrisk hodefasong, er anslått til om lag 1 % ( 1 )...
Kari Ann Leiknes, Kristin Thuve Dahm
10.03.2015
Vi leste oversiktsartikkelen til Norvoll og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 1/2015 med stor interesse ( 1 ). Artikkelen omtaler en stor grad av heterogenitet i dagens forståelse, klinisk praksis og...