Kristin Thuve Dahm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Område for helsetjenester

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med seleksjon av studier, vurdering av risiko for skjevheter i inkluderte studier, bruk av GRADE og revisjon av artikkelen.

Kristin Thuve Dahm er fysioterapeut og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Artikler av Kristin Thuve Dahm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media