Kristin Tafjord Lærum*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Tafjord Lærum*

Kristin Tafjord Lærum*, Lars Grue
26.06.2003
Foreldrerollen ved fysisk funksjonshemmedes livssituasjon er viet liten interesse. Dette gjelder politisk, forskningsmessig og på tiltakssiden ( 1  –  3 ). I Norge finnes det ingen fullstendig...