Kristin Sem Thagaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Sem Thagaard

Johan Ræder, Per Meinich, Kristin Sem Thagaard
01.07.2010
I Tidsskriftet nr. 7/2010 spør Kristoffer Lassen «Hvor ble det av anestesilegene?». Han etterlyser at anestesileger bruker sin kompetanse og inntar en mer forpliktende rolle utenfor operasjonsstuen...