Kristin Romvig Øvergaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Romvig Øvergaard

Kristin Romvig Øvergaard, Beate Ørbeck
20.04.2020
Children with neurodegenerative diseases progressively lose skills and develop new somatic and psychiatric symptoms. Recurring obsessive thoughts and compulsive acts may occur. There is effective...
Kristin Romvig Øvergaard, Beate Ørbeck
20.04.2020
Barn med nevrodegenerative sykdommer taper gradvis ferdigheter og får nye somatiske og psykiske symptomer. Tilbakevendende tvangstanker og -handlinger kan forekomme. For slike finnes det effektiv...