Kristin Østlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kristin Østlie (f. 1973) er ph.d., spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og seksjonsoverlege ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Østlie
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media