Kristin N. Varhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristin N. Varhaug (f. 1983) er lege i spesialisering. Hun har bidratt med utforming/design, datainnsamling, litteratursøk og utarbeiding/revisjon av selve manuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

og

Nevrologisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Kristin N. Varhaug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media