Kristin N. Eggen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin N. Eggen

Kristin N. Eggen
02.06.2005
Det er bred enighet, både i politiske og faglige kretser, om at norsk forskning må styrkes. Uenigheten oppstår i diskusjonen omkring rammer og strategier. – Kunnskap og dermed forskning, er...