Kristin Mellingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Mellingen

Anders Drolsum, Kristin Mellingen
13.12.2007
I sin artikkel om forebygging og tidlig diagnostikk av kolorektal kreft i Tidsskriftet nr. 20/2007 skriver Michael Bretthauer & Geir Hoff bl.a. at funn av mange polypper ved CT-kolografi fører...