Kristin Lossius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Lossius

Kristin Lossius
28.02.2001
Dødeligheten hos ekstremt premature barn har avtatt dramatisk de siste 20 år. Nedgangen har vært mest uttalt for de aller minste, spesielt for dem med fødselsvekt under 800 g og svangerskapsalder...
Kristin Lossius
10.09.2000
Respiratorisk syncytialvirus (RSV) er globalt sett den viktigste årsak til nedre luftveisinfeksjon hos spedbarn og småbarn. Viruset forårsaker mellom 45 % og 75 % av bronkiolittilfellene i sykehus...