Kristin Løken-Amsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Løken-Amsrud

Trygve Holmøy, Kristin Løken-Amsrud, Margitta T. Kampman, Øivind Torkildsen, Kjell-Morten Myhr
27.05.2014
Brustad & Meyer ( 1 ) og Dahl & Thorsby ( 2 ) gjør godt rede for sitt nøkterne syn på måling og vurdering av vitamin D-status. Vi er enige i at en serumkonsentrasjon av 25-hydroksyvitamin D...