Kristin Lilleholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sørlandet sykehus

Hun har gjort litteratursøk, bidratt med utarbeidingen av manuskriptet og godkjent den innsendte manusversjonen.

Kristin Lilleholt (f. 1966) er overlege i medisinsk biokjemi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Lilleholt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media