Kristin Lilleholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Lilleholt

Ingrid Marie Hardang, Kristin Lilleholt, Tor-Arne Hagve
18.09.2017
Anemi ved kronisk sykdom er i Vesten den vanligste formen for anemi hos hospitaliserte pasienter over 50 år. Diagnostikken kompliseres av at de klassiske biokjemiske parametrene, brukt til vurdering...
Tor-Arne Hagve, Kristin Lilleholt, Marianne Svendsen
19.03.2013
Hovedhensikten med oversiktsartikkelen var å informere om nytteverdi og svakheter ved ulike analyseparametere i forbindelse med jernmangel, med særlig fokus på ulike beslutningsgrenser for ferritin...
Tor-Arne Hagve, Kristin Lilleholt, Marianne Svendsen
22.01.2013
Om lag 15 % av norske kvinner i fertil alder lider av jernmangel (ferritinnivå < 12 μg/l), og 3 % har manifest jernmangelanemi ( 1 ). Hos norske barn er det påvist jernmangelanemi...