Kristin Krogh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Krogh

Kristin Krogh, , Nils Olav Hermansen, Karl-Olaf Wathne,
16.06.2005
Tyfoidfeber forårsakes av bakterien Salmonella typhi. Salmonella paratyphi A og Salmonella paratyphi B har et liknende sykdomsbilde, men S typhi gir som regel de alvorligste infeksjonene. Disse...