Kristin Johanne Bleie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristin Johanne Bleie er yrkeshygieniker ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Johanne Bleie
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media