Kristin Ingstad Sandberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Ingstad Sandberg

Kris­tin Ing­stad Sand­berg, Stei­nar An­dre­sen, Sis­sel Hod­ne Steen, Sig­run Mø­ge­dal, Kris­tine Hus­øy Onar­heim, Gra­zi­el­la Van den Bergh
20.09.2011
The global health are­na may appear to be dominated by aid organisations, philanthropists such as Bill Gates and the pharma­ceut­ical industry. What role can the ministries of health and foreign...
Kristin Ingstad Sandberg, Steinar Andresen, Sissel Hodne Steen, Sigrun Møgedal, Kristine Husøy Onarheim, Graziella Van den Bergh
20.09.2011
Den globale helsearenaen kan synes å være dominert av bistandsorganisasjoner, filantroper som Bill Gates og farmasøytisk industri. Hvilken rolle kan helse- og utenriksministeriene spille?...