Kristin Ingstad Sandberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristin Ingstad Sandberg (f. 1972)

er ph.d. og leder for forskningsprosjektet på helse og utenrikspolitikk ved Senter for utvikling og miljø, i tillegg til postdoktor.doc. på Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Har faglig bakgrunn innenfor internasjonal politikk og økonomi.

Oppgitte interessekonflikter: Mottatt støtte fra Utenriksdepartementet til forskningsprosjekt på helse og utenrikspolitikk som startet mars 2011.

Institutt for samfunn og helse/Senter for utvikling og miljø

Universitetet i Oslo

Artikler av Kristin Ingstad Sandberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media