Kristin Holseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristin Holseth er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Holseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media