Kristin Holseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Holseth

Kristin Holseth, Tone Stokkereit Mattson
27.05.2019
Children with congenital or early-onset sensorineural hearing loss are at risk of additional neurodevelopmental disorders, including visual, cognitive and motor impairments. Systematic assessment and...
Kristin Holseth, Tone Stokkereit Mattson
27.05.2019
Barn med medfødt eller tidlig utviklet sensorinevrogent hørselstap har økt risiko for andre nevroutviklingsavvik, blant annet synsvansker, kognitive og motoriske vansker. Systematisk kartlegging og...
Lars Mehlum, Kristin Holseth
16.04.2009
Begrepet selvskading har hittil vært uklart definert, og det har hersket tvil om forholdet mellom selvskading og suicidal atferd. I de senere år har man derfor i økende grad gått over til å bruke...
Kristin Holseth
10.03.2015
Narvesen, Signe K. La oss snakke om det Når unge mennesker mister livslysten. 143 s, ill. Kristiansand: Portal forlag, 2014. Pris 249 ISBN 978-82-8314-021-7 Boken er skrevet til unge mennesker som...