Kristin Holgersen Fagerlid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Holgersen Fagerlid

Åse Tangerud, Eva Sigstad, Kristin Holgersen Fagerlid, Trond Harder Paulsen, Ingrid Norheim
04.09.2020
Thyroid nodules are common. As a result of increased use of diagnostic imaging, more nodules are detected as incidental findings. The great majority of them are benign and need no treatment...
Åse Tangerud, Eva Sigstad, Kristin Holgersen Fagerlid, Trond Harder Paulsen, Ingrid Norheim
03.09.2020
Knuter i tyreoidea er vanlig. Ved økt bruk av bildediagnostikk påvises flere knuter som tilfeldige funn. De aller fleste er benigne og trenger ingen behandling. Systematisk ultralydundersøkelse...