Kristin Holgersen Fagerlid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hun har bidratt med idé til artikkelen og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Kristin Holgersen Fagerlid er spesialist i radiologi og overlege.

Artikler av Kristin Holgersen Fagerlid
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media