Kristin Hofsø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristin Hofsø er intensivsykepleier ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Hofsø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media