Kristin Hofsø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Hofsø

Jon Henrik Laake, Kristin Hofsø
19.05.2021
More clinical intensive care studies are needed with outcome measures that are relevant to patients. Current intensive care practice has a much more solid empirical knowledge base than 20 years ago...
Jon Henrik Laake, Kristin Hofsø
14.05.2021
Vi trenger flere kliniske intensivmedisinske studier med utfallsmål som er relevante for pasientene. Intensivmedisinsk praksis hviler på et mye mer solid empirisk kunnskapsgrunnlag i dag enn for 20...
Frank Becker, Jon Henrik Laake, Kristin Hofsø
20.05.2020
Samfunnet gjør nå en stor innsats for at så mange som mulig skal overleve alvorlig covid-19-sykdom. Jobben bør ikke slutte der – vi må også sørge for at de reddede livene blir så gode som mulig...