Kristin Hestmann Vinjerui

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klynge for forsking og analyse av helsetenesta

Folkehelseinstituttet

og

Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Forfattarbidrag: idé og design, datainnsamling, dataanalyse, tolking av resultat, utkast til manuskript, revisjon av manuskript og godkjenning av innsend versjon.

Kristin Hestmann Vinjerui er ph.d., lege, seniorrådgjevar og postdok.

Artikler av Kristin Hestmann Vinjerui
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media