Kristin Hestmann Vinjerui

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med utforming/design og revisjon av manuset.

Kristin Hestmann Vinjerui er ph.d., lege og seniorrådgiver.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Hestmann Vinjerui
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media