Kristin Buhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Buhaug

Kristin Buhaug, Tor Brøvig Aasen, Ståle Einarsen, Nils Magerøy
29.10.2013
Recent research indicates strong correlations between workplace bullying and mental and physical health problems. The prevalence of bullying in Norwegian working life is well documented, but we have...
Kristin Buhaug, Tor Brøvig Aasen, Ståle Einarsen, Nils Magerøy
29.10.2013
Nyere forskning tyder på sterke sammenhenger mellom mobbing på arbeidsplassen og psykiske og fysiske helseplager. Forekomsten av mobbing i norsk arbeidsliv er godt dokumentert, men vi vet lite om...