Kristin Bakke Lysdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kristin Bakke Lysdahl (f. 1959) er førsteamanuensis. Hun har bidratt med idé, utforming av spørreskjemaer, tolkning av resultater, manusutforming og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Fakultet for helsefag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Artikler av Kristin Bakke Lysdahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media