Kristin Andersen Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: kristinb@ous-hf.no

Kristin Andersen Bakke er spesialist i barnesykdommer, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) og har vært leder for arbeidsgruppen som har utarbeidet den kunnskapsbaserte retningslinjen.

Artikler av Kristin Andersen Bakke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media