Kristin Austlid Taskén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Austlid Taskén

Kristin Austlid Taskén, Anders Angelsen, Aud Svindland, Turid Eide, Viktor Berge, Rolf Wahlquist, Steinar Karlsen
01.12.2005
Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge, med ca. 3 000 nye tilfeller hvert år (Kreftregisteret). Det store dilemmaet for klinikeren er at prostatakreft har en svært variabel og...