Kristin Alfstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Alfstad

Karl O. Nakken, Kjell Heuser, Kristin Alfstad, Erik Taubøll
14.01.2014
Nevrofysiologisk er epileptiske anfall karakterisert ved nevronal hypereksitabilitet og hypersynkroni, dvs. anfall som forårsakes av hyperirritable nevroner med tendens til å fyre samtidig (synkront...