Kristian Løvås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kristian Løvås (f. 1968) er spesialist i indremedisin og i endokrinologi, professor II og overlege. Forskningsfeltet er vesentlig kliniske studier av binyrebarksvikt, inklusive medfødt binyrebarkhyperplasi (CAH). Han har deltatt i oppstarten av et internasjonalt register for CAH (www.i-cah.org). Han har bidratt aktivt til all utforming av denne artikkelen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssykehus

og

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Artikler av Kristian Løvås
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media