Kristian Løvås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Løvås

Ingrid Nermoen, Eystein S. Husebye, Anne Grethe Myhre, Kristian Løvås
04.04.2017
Congenital adrenal hyperplasia is caused by hereditary enzyme defects in the adrenal cortex. The classic form results in reduced production of cortisol and aldosterone accompanied by increased...
Ingrid Nermoen, Eystein S. Husebye, Anne Grethe Myhre, Kristian Løvås
30.03.2017
Medfødt binyrebarkhyperplasi skyldes arvelige enzymdefekter i binyrebarken. Den klassiske formen medfører redusert produksjon av kortisol og aldosteron og samtidig økt produksjon av...
Kristian Løvås, Eystein S. Husebye
15.03.2007
Diagnostikk av sykdommer i binyrene er utfordrende, fordi den normale variasjonen i hormonnivåer er stor. Først og fremst gjelder det kortisol, som har en døgnvariasjon med høye nivåer tidlig på...
Kristian Løvås
05.02.2004
Addisons sykdom skyldes vanligvis autoimmun binyrebarksvikt, som medfører mangel på mineralkortikoider, glukokortikoider og binyreandrogener. Målsettingen for avhandlingen har vært å kartlegge...
Kristian Løvås, John Graham Cooper*, Thor Thorsen, Hrafnkell Thordarson, Eystein S. Husebye
26.06.2003
Biologiske rytmer kan ha vesentlig betydning både for diagnostikk og behandling av sykdommer ( 1 , 2 ). Kortisolnivået avhenger av tidspunkt på døgnet. Det er lavest ved midtnatt, og begynner å stige...
Kristian Løvås, Martina Moter Erichsen, Eystein S. Husebye, Kristian J. Fougner, Johan Svartberg, Bjarne Mella, Anne Grethe Myhre, Jens Petter Berg, Dagfinn Aarskog
20.01.2005
Thomas Addison beskrev i 1855 et klinisk syndrom med anemi, slapphet, svak puls, irritabel tarm og en merkelig fargeforandring i huden, som han koblet til sykdom i binyrene. Nå er det velkjent at...
Eystein Sverre Husebye, Martina Moter Erichsen, Anne-Grethe Myhre, Heiko Bratke, Anders Palmstrøm Jørgensen, Per Dahlqvist, Kristian Løvås
02.10.2012
Akutt binyrebarksvikt kan få en dødelig utgang dersom akuttbehandling med kortikosteroider og væske ikke gis raskt. Det nye nasjonale steroidkortet er ment å gi leger enkel og essensiell informasjon...
Silje Agnethe Stokke Kvistad, Paal Methlie, Kristian Løvås, Jørn V. Sagen
19.04.2016
Ved tilstander med nedsatt følsomhet for thyreoideahormon, inklusive thyreoideahormonresistens, foreligger det forhøyede nivåer av hormonet uten samtidig supprimert thyreoideastimulerende hormon (TSH...