Kristian Kolstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Kolstad

Kristian Kolstad, Marit Dahl Solbu
11.10.2016
More and more reports show an increasing incidence of rhabdomyolysis triggered by exercise. Are we exercising too hard? In this issue of the Journal of the Norwegian Medical Association, Christian...
Kristian Kolstad, Marit Dahl Solbu
11.10.2016
Stadig flere rapporter viser økende forekomst av rabdomyolyse utløst av trening. Er det farlig å ta seg en «rabdoøkt»? I dette nummer av Tidsskriftet rapporterer Christian Aalborg og medarbeidere fra...