Kristian Jansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Enhet for sykehjemsmedisin

Bergen kommune

og

Sunniva avdeling for lindrende behandling

Haraldsplass Diakonale Sykehus

og

Allmennmedisinsk forskningsenhet – NORCE

Bergen

Han har bidratt med utforming, analyse og tolking av data, utarbeiding, revisjon og godkjenning av innsendte manuskript.

Kristian Jansen er ph.d., spesialist i allmennmedisin og overlege.

Artikler av Kristian Jansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media