Kristian Bandlien Kraft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klynge for forsking og analyse av helsetenesta

Folkehelseinstituttet

Forfattarbidrag: idé og design, datainnsamling, tolking av resultat, revisjon av manuskript og godkjenning av innsend versjon.

Kristian Bandlien Kraft er master i statsvitskap og rådgjevar.

Artikler av Kristian Bandlien Kraft
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media