Krister Brantberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Krister Brantberg

Krister Brantberg, Frederik Goplen, Geir Bråthen, Stein Helge Glad Nordahl, Haakon Arnesen
25.09.2008
Det er presentert flere studier som har tatt opp kortikosteroidbehandling i akuttfasen av vestibularisnevritt. I denne artikkelen drøfter vi hvorvidt det i dag er grunnlag for å innføre behandling av...