Kristen Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristen Arnesen

Kristen Arnesen
20.04.2001
Einar Pedersen (1917 – 91) Frøydis Langmark (f. 1941) Forekomst og utbredelse av kreft i Norge har vært undersøkt av Kiær for perioden 1853 – 65 (1) og av Geirsvold for årene 1866 – 1901 ut fra...