Kristel Heyerdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristel Heyerdahl

Kristel Heyerdahl
09.09.2004
Stortinget vedtok våren 2004 en dispensasjonsadgang knyttet til bestemmelsen om preimplantasjonsdiagnostikk i den nye bioteknologiloven. Loven åpner nå for testing av befruktet egg for å avdekke...
Kristel Heyerdahl
23.09.2004
De nye retningslinjene for ultralydundersøkelse gir ingen begrensning i kvinners rett til slike undersøkelser som ledd i den alminnelige svangerskapsomsorgen. § 4-1 i bioteknologiloven, som ble...