Kristel Ailin Guldhaugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Helse Nord RHF

Hun har bidratt med analyse og tolking av data, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Kristel Ailin Guldhaugen er analytiker.

Artikler av Kristel Ailin Guldhaugen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media