Per Kr. Skorpen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Kr. Skorpen

Per Kristian Skorpen, Julia Margull
25.02.2019
A man in his sixties was treated with pembrolizumab for non-small cell lung cancer and developed diabetic ketoacidosis. Pembrolizumab is a monoclonal antibody approved for treating several types of...
Per Kristian Skorpen, Julia Margull
25.02.2019
En mann i 60-årene ble behandlet med pembrolizumab mot ikke-småcellet lungekreft og utviklet diabetisk ketoacidose. Pembrolizumab er et monoklonalt antistoff godkjent for behandling av flere...
Per Kristian Skorpen, Hanne Thoresen
04.04.2017
A man of African origin was hospitalised with headache and backache. MRI yielded surprising findings. Imported diseases must not be forgotten, even in persons who have lived in Norway for a long time...
Per Kristian Skorpen, Hanne Thoresen
30.03.2017
En mann med afrikansk opprinnelse ble innlagt med hodepine og ryggsmerter. MR-undersøkelse viste et overraskende funn. Importsykdommer må ikke glemmes, selv hos personer som har vært lenge i Norge...
Per Kr. Skorpen
20.09.2011
Ole Brumms filosofi kan komme til nytte i debatten om turnustjenesten De siste to årene har turnussaken vært diskutert i Legeforeningens fora, og temaet trekning eller søknadsbasert ordning har vært...