Kolbjørn Zahlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kolbjørn Zahlsen (f. 1955)

er cand.real., seniorforsker og laboratoriesjef ved Massespektrometrilaboratoriet, SINTEF Materialer og kjemi.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital

* Nåværende adresse:

Avdeling for bioteknologi, SINTEF Materialer og kjemi

Artikler av Kolbjørn Zahlsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media