Kolbjørn Zahlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kolbjørn Zahlsen (f. 1955)

er cand.real., seniorforsker og laboratoriesjef ved Massespektrometrilaboratoriet, SINTEF Materialer og kjemi.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital

* Nåværende adresse:

Avdeling for bioteknologi, SINTEF Materialer og kjemi

Artikler av Kolbjørn Zahlsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media