Kolbjørn Høgåsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kolbjørn Høgåsen

Jan Edenberg, Pim Benschop, Kolbjørn Høgåsen
27.08.2009
Antallet pasienter med kronisk nyresvikt og behov for hemodialyse øker ( 1 ). Hemodialyse forutsetter en permanent vaskulær tilgang, enten med sentralvenøst dialysekateter eller arteriovenøs fistel (...
Ingrid Lyngved Ødegård, Kolbjørn Høgåsen, Dag Paulsen, Helge Scott
19.11.2009
Alvorlig lungeinfeksjon er den hyppigste årsaken til akutt oppstått livstruende respirasjonssvikt. Ved manglende effekt av antibiotikabehandling bør man tenke på muligheten av andre årsaker enn...