Knut Tore Lappeg¿rd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Tore Lappeg¿rd

Knut Tore Lappegård, Medisinsk avdeling, Halfdan Aass
30.08.2000
Fabrys sykdom ble beskrevet første gang for ca. 100 år siden omtrent samtidig av dermatologene Johannes Fabry (1860 – 1930) (Tyskland) (1) og William Anderson (f. 1842) (England) (2) og gikk lenge...
Knut Tore Lappeg¿rd
10.11.2000
Warfarin er en vitamin K-antagonist som utøver sin antitrombotiske effekt ved å hemme enzymet vitamin K-epoksidreduktase. Dette medfører redusert danning av aktivt vitamin K (fra vitamin K-epoksid)...