Knut Skoglund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Skoglund

Knut Skoglund, Olav Hjortdal
27.01.2015
Bisphosphonates are one of the most frequently used drugs in the treatment of osteoporosis. In recent years, adverse effects have been reported following long-term treatment. In this article we...
Knut Skoglund, Olav Hjortdal
27.01.2015
Bisphosphonates are one of the most frequently used drugs in the treatment of osteoporosis. In recent years, adverse effects have been reported following long-term treatment. In this article we...
Knut Skoglund, Olav Hjortdal
11.08.2015
I Tidsskriftet nr. 10/2015 har Fink Eriksen en kritisk kommentar til vår artikkel Femurfraktur og kjeveleddsdestruksjon etter bruk av bisfosfonater som ble publisert i Tidsskriftet nr. 2/2015 ( 1 )...
Knut Skoglund, Olav Hjortdal
27.01.2015
Bisfosfonater er av de vanligste legemidlene til behandling av osteoporose. De siste årene er det rapportert om bivirkninger etter langtidsbehandling. Vi beskriver her en pasient som etter...