Knut Skoglund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Knut Skoglund (f.1939) er spesialist i generell kirurgi og i ortopedisk kirurgi og er pensjonert overlege ved Ortopedisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Knut Skoglund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media