Knut Risberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Risberg

Kjersti Ramstad, Anne Bergsjø Karstensen, Knut Risberg, David Kristian Bergsaker, Finn Fredrik Sommer
09.02.2006
Botulinumtoksin blokkerer spesifikt og irreversibelt acetylkolinfrisettingen i nevromuskulære endeplater. Resultatet av en intramuskulær injeksjon er derfor minsket muskeltonus. Etter 3 – 4 måneder...
Arne Svilaas, Leiv Ose, Knut Risberg, Magne Thoresen
30.03.2001
Basert på en artikkel publisert i American Journal of Cardiology (38) Sammenhengen mellom nivå av serum-totalkolesterol og LDL-kolesterol og utvikling og progrediering av aterosklerotisk sykdom er...
Erik Snorre Øfjord, Arne Skag, Steinar Helberg, Dagfinn Aarskog, Knut Risberg, Trine Jacobsen, Samuel Nasrala, Sjur Bakken, Unni Syversen, Trond Jenssen
09.08.2011
Non-medicinal interventions involving weight loss prevent the development of type 2 diabetes in people with glucose intolerance. Whether medicinal interventions can prevent type 2 diabetes is more...
Erik Snorre Øfjord, Arne Skag, Steinar Helberg, Dagfinn Aarskog, Knut Risberg, Trine Jacobsen, Samuel Nasrala, Sjur Bakken, Unni Syversen, Trond Jenssen
09.08.2011
Ikke-medikamentelle tiltak med vektreduksjon forebygger utvikling av type 2-diabetes hos personer med glukoseintoleranse. Hvorvidt medikamentelle tiltak kan forebygge type 2-diabetes, er derimot mer...