Knut Olav Melle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Olav Melle

Marie Alnæs, Knut Olav Melle
18.11.2019
An impaired olfactory sense may have a number of different causes. If anosmia is accompanied by absence of pubertal development, Kallman syndrome should be suspected. The diagnosis is made by means...
Marie Alnæs, Knut Olav Melle
18.11.2019
Nedsatt luktesans kan ha mange forskjellige årsaker. Dersom anosmi foreligger sammen med manglende pubertetsutvikling, bør Kallmanns syndrom mistenkes. Diagnosen stilles med MR caput, da disse...