Knut Mork Skagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Mork Skagen

John Gunnar Mæland, Lasse Pihlstrøm, Knut Mork Skagen, Gunnar Kvåle
06.11.2019
Leger krever klimahandling nå! er tittelen på et opprop fra Legenes klimaaksjon. Klimakrisen er en helsekrise, og vi krever umiddelbare og radikale endringer i norsk klima- og energipolitikk. Leger...
Gunnar Kvåle, Knut Mork Skagen, Lars T. Fadnes, John Gunnar Mæland
02.05.2019
De viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken. Leger har hatt en viktig rolle i kampen mot mange folkehelsetrusler, fra alkohol- og tobakkslovgivning til atomvåpen. Å bekjempe...
Knut Mork Skagen
17.09.2018
Menneskeskapte klimaendringer utgjør en katastrofal trussel mot folkehelsen. Vi trenger stemmene til klimaengasjerte norske leger. Tidsskriftet The Lancet har i flere år tatt ansvar for å rette...
Knut Mork Skagen, Asbjørn Junker, Magne Nylenna, Steinar Westin
07.10.2010
Vi takker Torbjørn Leivestad, og bøyer oss i full respekt for hans interessante redegjørelse for nyretransplantasjonens historie, både internasjonalt og i Norge. Han påpeker med dette en kjent...
Knut Mork Skagen, Asbjørn Junker, Magne Nylenna, Steinar Westin
01.07.2010
«Årstala er det viktigaste i soga» er et utsagn som tillegges historikeren (og utenriksministeren) Halvdan Koht (1873 – 1965). Tidsangivelser av viktige begivenheter bidrar til oversikt og kan hjelpe...