Knut Liestøl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for informatikk

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med dataanalyse, tolkning av data og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Knut Liestøl er dr.philos. og professor.

Artikler av Knut Liestøl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media