Knut Lien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

og

Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital

Han har bidratt med utforming av studien, litteratursøk, bearbeiding og tolkning av data og utarbeiding av manusutkast.

Knut Lien er medisinstudent.

Artikler av Knut Lien
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media