Knut Kjerpeseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Kjerpeseth

Fredrik A. Walby*, Per Borg, Per Håkon Eikeseth, Elsa Neegaard*, Knut Kjerpeseth, Steinar Bruvik*, Helge Waal
30.01.2000
Pasienter som både har en alvorlig psykisk lidelse og et alvorlig rusproblem blir lett kasteballer i behandlingsapparatet. Dette antydes av begrepet dobbeltdiagnose som brukes i en rekke land...