Knut J. Lunde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut J. Lunde

Knut J. Lunde
17.01.2008
I 1978 ble de store asylene i Italia avløst av små sengeavdelinger integrert i de ordinære somatiske sykehusene, og nesten all behandling av personer med psykiske lidelser skjer nå i pasientenes...