Knut-Helge Kaspersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut-Helge Kaspersen

Christina Brudvik, Tone Høivik, Knut-Helge Kaspersen, Margrete Einen, Irene Ødegård
04.09.2017
Vi viser til den interessante artikkelen av Borchrevink og medarbeidere som bekrefter at fagmiljøene i stor grad oppdaterer seg og følger de rådene som gis fra sentralt hold når det gjelder å unngå...