Knut Fylkesnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Fylkesnes

Knut Fylkesnes, Marte Jürgensen, Ingvild Fossgard Sandøy
04.10.2011
The number of new cases of HIV infection has declined globally since the late 1990s. However, the battle is far from won – least of all in parts of Africa where extremely severe epidemics have become...
Knut Fylkesnes, Marte Jürgensen, Ingvild Fossgard Sandøy
04.10.2011
Talet på nye tilfelle av hivsmitte har globalt sett gått nedover sidan slutten av 1990-åra. Slaget er likevel langt frå over – aller minst i delar av Afrika der ekstremt tunge epidemiar berre er...