Knut-Erik Hymer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut-Erik Hymer

Ewa Ness, Trude Fixdal, Johan L. Torper, Inger Jakobsen, Arne Thomassen, Kari Aarøen, Bjørg Antonsen, Kari-Venke Lindkvist, Helga Skåden, Torgeir Vethe, Knut-Erik Hymer
25.08.2015
Økt oppmerksomhet rundt reduksjon av selvmord er bra, men det fokuseres for mye på selvmordsrisikovurderinger og for lite på god behandling. Forskning fra England viser at tilgjengelighet til...
Ewa Ness, Bjørg Antonsen, Morten Grøvli, Knut-Erik Hymer, Inger Jakobsen, Kari-Venke Lindkvist, Lars Lien, Helga Skåden, Arne Thomassen, Johan L. Torper, Torgeir Vethe, Kari Aarøen
19.04.2016
Reduksjon av tvangsbruk i psykisk helsevern har siden 2006 vært et helsepolitisk mål. Det er store forskjeller i antall tvangsinnleggelser mellom de ulike helseforetakene, og datagrunnlaget som...