Knut Dalaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Dalaker

Knut Dalaker
23.01.2003
Myndighetene må legge forholdene til rette for at kliniske anbefalinger blir systematisk og regelmessig oppdatert. Dyp venetrombose og lungeemboli forekommer hos ca. 0,1 % av alle gravide og er en...
Knut Dalaker, Christian Loennecken
10.08.2002
Rådet for legeetikk i Den norske lægeforening har behandlet spørsmålet om operativ rekonstruksjon av jomfruhinner hos innvandrerkvinner, og Rådets vurdering er nylig publisert i Tidskriftet (1)...