Knut Aasarød

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Knut Aasarød (f. 1950) er dr.med. og avdelingsoverlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for nyresykdommer

St. Olavs hospital

og

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Det medisinske fakultet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Artikler av Knut Aasarød
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media