Knut Aasarød

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Aasarød

Johan Fredrik Skomsvoll, Knut Aasarød, Kjell Å. Salvesen, Mari Hoff, Marianne Wallenius, Erik Rødevand, Hege Suorza Svean Koksvik, Inge-Margrethe Gilboe, Hans C. Nossent
15.03.2007
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk inflammatorisk systemsykdom. Forløpet kjennetegnes av varierende perioder med relativt få sykdomstegn (remisjon), avløst av ny oppblussing (lupus...
Per Åsheim, Per Einar Uggen, Knut Aasarød, Petter Aadahl
17.05.2007
En del pasienter med kort tarm-syndrom trenger full eller partiell parenteral ernæring i mange år. Tradisjonelt gis parenteral ernæring via sentralvenøse langtidskatetre, et regime som kan medføre...
Bjørn Kristoffersen, Sven Svebak, Knut Aasarød
20.03.2002
Nyresvikt (uremi) fører til død dersom ikke pasienten får dialyse eller får utført transplantasjon.I Norge er pasienter med kronisk nyresvikt blitt behandlet med dialyse i de siste 30 år. I den...
Jostein Skjalg Hagemo, Knut Aasarød, Torolf Moen
10.05.2002
Antinøytrofile cytoplasmaautoantistoffer (ANCA) er en gruppe antistoffer rettet mot ulike komponenter i de nøytrofile granulocyttenes og monocyttenes cytoplasma. Den kliniske betydningen av ANCA ble...
Øystein Brenna, Knut Aasarød, Bjørn Inge Gustafsson
01.11.2011
Abdominal pain, nausea and vomiting are a common reason for admission to a medical ward. In our patient with recurrent symptoms, the medical history suggested a little known condition. A man in his...
Marius Altern Øvrehus, Olav Spigset, Kolbjørn Zahlsen, Anders Brunsvik, Harald Aarset, Knut Aasarød
04.10.2011
En kvinne i 30-årene ble innlagt med uttalt anemi etter 14 dager med bronkittsymptomer. Det ble påvist terminal nyresvikt, men utredningen ga ikke holdepunkter for glomerulonefritt, vaskulitt eller...
Øystein Brenna, Knut Aasarød, Bjørn Inge Gustafsson
01.11.2011
Magesmerter, kvalme og oppkast er en vanlig årsak til innleggelse i medisinsk avdeling. Hos vår pasient med residiverende plager ga anamnesen mistanke om en lite kjent tilstand. En mann i 30-årene...
Lene Heramb, Stein Hallan, Knut Aasarød
29.04.2014
De fleste nyresykdommer karakteriseres av salt- og vannretensjon, noe som igjen fører til hypertensjon og ødemer. Diuretika er derfor en sentral del av behandlingen. Forekomsten av kronisk nyresykdom...