Kjetil Stien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Stien

Kjetil Stien, Torgeir Høverstad
30.01.2001
Legeforsikringsutvalget ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet høsten 1998. Resultatet av utvalgets arbeid, en NOU med tittelen Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av...