Kjetil Søreide*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Søreide*

Hartwig Kørner, Kjetil Søreide*, Pål Johan Stokkeland, Jan Hallvard Træland, Jon Arne Søreide
15.11.2007
Kreft i tykk- og endetarm er blant de hyppigste kreftsykdommer i verden ( 1 ). Norge har med omtrent 3 500 nye tilfeller hvert år den høyeste insidens av kolorektal kreft i Norden ( 2 ). Over...
Kjetil Søreide*, Jon Arne Søreide, Åge Lærdal, Eldar Søreide, Frode Johannessen
20.06.2002
Tabell  1 En rekke mukopolysakkaridoser er beskrevet, hvorav Hurlers syndrom er den vanligste. Hurlers syndrom manifesteres tidligst, er den raskest progredierende og har den alvorligste prognosen...